اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست
کیک تولد
به دوستاتون تولدش..
7 کاربر, 127 پست
گشت شادی
دوستان، هر کی فکر..
12 کاربر, 6 پست
مسابقات فیس کرمان
در گروه مسابقات ف..
11 کاربر, 1 پست
نی نی فیس
راهنمای کودکان و ..
4 کاربر, 0 پست
صفحات: 1 2