اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

یافتن پست: #شبکه

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

21/مرداد/1396 - 18:53
danielسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
21/مرداد/1396 - 17:04
محمدسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
13/مرداد/1396 - 23:52
حامد بهرامیسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
4/مرداد/1396 - 14:56
مسلم احمدیسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
25/تیر/1396 - 20:35
پیمان محمدیسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
8/تیر/1396 - 01:44
امین کرمااااانیسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
6/تیر/1396 - 15:16
کیارشسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
26/خرداد/1396 - 02:05
Aliسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
صفحات: < 2 3 4 5 6 >