اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

نسلـی هستــیـم،که روزهــا میخــوابیــم و شبــهـا بیـــــداریـــم چــون... تــاریـکی شب،بـــرامـون قـابـل تحمـّلتــر از تــاریـکی روزهــامــونــه

2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/01/11 - 13:21
پیوست عکس:
1396207164168145_large.jpg
1396207164168145_large.jpg · 334x500px, 107KB