اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست
{-7-}
1393/01/31 - 23:12
پیوست عکس:
cc055f0f17faa1cdf4f218e3c897a91b.jpg
cc055f0f17faa1cdf4f218e3c897a91b.jpg · 500x338px, 38KB
نظر
javad761
1/اردیبهشت/1393 - 08:58

پسرمون بزرگ شد داره می شه یک ... کامل
{-7-}