116409mohsen123: امروز یه پسره داشت مزاحم یه دختره میشد رفتم پسره رو با ی تذکر قانع کردم رفت پی کارش ولی دختره ازم طلبکار شده... میگه حالا عمه تو میاد ولنتاین رو بهم کادو میده...{-85-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

امروز یه پسره داشت مزاحم یه دختره میشد رفتم پسره رو با ی تذکر قانع کردم رفت پی کارش ولی دختره ازم طلبکار شده... میگه حالا عمه تو میاد ولنتاین رو بهم کادو میده...{-85-}

1393/10/27 - 20:54