116410mohsen123: آقا بخدا دیگه خسته شدیم از بس گفتن این پیامو به ۸ نفر بفرست ، به ۱۰ نفر بفرست واست خبر خوشی میرسه ! همش چرته ، دیگه این کار رو نکنید و هی واسه این وقت نذارین و خودتونو علاف نکنید . . . . . . خواهشا این پیام رو به ۸ نفر دیگه بفرستید تا همه در جریان قرار بگیرن{-105-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

آقا بخدا دیگه خسته شدیم از بس گفتن این پیامو به ۸ نفر بفرست ، به ۱۰ نفر بفرست واست خبر خوشی میرسه ! همش چرته ، دیگه این کار رو نکنید و هی واسه این وقت نذارین و خودتونو علاف نکنید . . . . . . خواهشا این پیام رو به ۸ نفر دیگه بفرستید تا همه در جریان قرار بگیرن{-105-}

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/10/27 - 20:55