116466mohsen123: یکی از فانتزیام اینه که: . . . همینجوری که دارم با همسر آیندم تو پارک قدم می زنم.یهو گشت ارشاد بیادگیر بده بگه: نسبتتون؟ منم سینه بدم جلو با صدا داریوش بگم زنمه..مشکلیه داداش؟ والله..خسته شدیم از بس گرفتنمون!! {-7-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

یکی از فانتزیام اینه که: . . . همینجوری که دارم با همسر آیندم تو پارک قدم می زنم.یهو گشت ارشاد بیادگیر بده بگه: نسبتتون؟ منم سینه بدم جلو با صدا داریوش بگم زنمه..مشکلیه داداش؟ والله..خسته شدیم از بس گرفتنمون!! {-7-}

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/11/07 - 15:17
نظر
elijoon
14/بهمن/1393 - 14:43

{-18-}

mohsen123
15/بهمن/1393 - 11:10

{-18-}