34211javad761: با عرض ادب خدمت همه کاربران فیس کرمان.. یک نکته مهم خدمت کاربران محترم عرض کنم که اگر خدایی نکرده دیدید کاربری براتون شماره تماس خود را گذاشت یا چرت و پرت براتون نوشته زیاد جدی نگیرید اخه همه که قدیمی نیستن که شعور شبکه اجتماعی داشته باشند 4 تا کاربری دهاتی که اولین بار میان تو نت حالا از کافی نت یا به قول خودشون سیستم خریدن نمی دانند چی بنویسن و میان مزاحم کاربران دیگر می شوند و با نوشته های چرت و پرت خود اعصاب همه رو خراب می کنند اگر خدایی نکرده در غفلت من و مدیران دیگر چنین کاربری با چنین نوشته هایی دیدید جدی نگیرید شعور ندارند دیگه من که اگر ببینم دخلشون میارم اول حساب کاربریشون و تعطیل دوم در صورت لزوم معرفی شون می کنم به مراجع قانونی اگر حالشم بود شاکی خصوصیشون می شوم و کلا عید و زهر مارشون می کنم! با این حال دوستان عزیز و کاربران جدید همگی به بزرگواری خودتان ببخشید امیدوارم دیگه از این مسائل در فیس کرمان شبکه اجتماعی استان کرمان شاهد نباشیم سبز و سر بلند باشید مدیریت فیس کرمان {-35-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

با عرض ادب خدمت همه کاربران فیس کرمان.. یک نکته مهم خدمت کاربران محترم عرض کنم که اگر خدایی نکرده دیدید کاربری براتون شماره تماس خود را گذاشت یا چرت و پرت براتون نوشته زیاد جدی نگیرید اخه همه که قدیمی نیستن که شعور شبکه اجتماعی داشته باشند 4 تا کاربری دهاتی که اولین بار میان تو نت حالا از کافی نت یا به قول خودشون سیستم خریدن نمی دانند چی بنویسن و میان مزاحم کاربران دیگر می شوند و با نوشته های چرت و پرت خود اعصاب همه رو خراب می کنند اگر خدایی نکرده در غفلت من و مدیران دیگر چنین کاربری با چنین نوشته هایی دیدید جدی نگیرید شعور ندارند دیگه من که اگر ببینم دخلشون میارم اول حساب کاربریشون و تعطیل دوم در صورت لزوم معرفی شون می کنم به مراجع قانونی اگر حالشم بود شاکی خصوصیشون می شوم و کلا عید و زهر مارشون می کنم! با این حال دوستان عزیز و کاربران جدید همگی به بزرگواری خودتان ببخشید امیدوارم دیگه از این مسائل در فیس کرمان شبکه اجتماعی استان کرمان شاهد نباشیم سبز و سر بلند باشید مدیریت فیس کرمان {-35-}

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/01/07 - 01:58