35066alirb: این خارجیا با ابداع کلمه ی "lol",به جای "loud out laughمثلا میخواستن بگن ما خیلی مبتکریم!! اما قهرمانان ایران زمین با ابداع "خخخخخخ"به معنای "خیلی خوبه خدایی خیلی خندیدیم خیر نبینی" نقشه ی دشمنان را نقش بر آب کردند!
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

این خارجیا با ابداع کلمه ی "lol",به جای "loud out laughمثلا میخواستن بگن ما خیلی مبتکریم!! اما قهرمانان ایران زمین با ابداع "خخخخخخ"به معنای "خیلی خوبه خدایی خیلی خندیدیم خیر نبینی" نقشه ی دشمنان را نقش بر آب کردند!

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/01/08 - 00:38
نظر
Dragon1993
24/فروردین/1393 - 19:23

ها ها...