53150Dragon1993: آخی... کوچولوهای بابا... ولی از قدیم گفتن که هر چیزی کوچکش خوب و خوشکله...
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

آخی... کوچولوهای بابا... ولی از قدیم گفتن که هر چیزی کوچکش خوب و خوشکله...

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/01/31 - 23:16
پیوست عکس:
1737f6ba8012146a874e85eee6759743.jpg
1737f6ba8012146a874e85eee6759743.jpg · 500x375px, 70KB
نظر
javad761
1/اردیبهشت/1393 - 08:55

بابا اینا غیر مجازن (سوسیس)
{-7-}

Dragon1993
1/اردیبهشت/1393 - 08:56

هه هه...