69318Dragon1993: شامپو خریدم روش نوشته: این محصول را روی سرتان بریزید و موهایتان را بمالید سپس آبکشی کنید! دمشون گرم اطلاع رسانی کردن! من نزدیک بود برزیزم تو دهنم قرقره کنم!!
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

شامپو خریدم روش نوشته: این محصول را روی سرتان بریزید و موهایتان را بمالید سپس آبکشی کنید! دمشون گرم اطلاع رسانی کردن! من نزدیک بود برزیزم تو دهنم قرقره کنم!!

1393/02/22 - 12:22
نظر
MAHTABSAMI989
22/اردیبهشت/1393 - 20:26

{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}

Dragon1993
22/اردیبهشت/1393 - 23:10

{-1-}{-1-}{-1-}

javad761
6/مهر/1393 - 15:13

اهان منظورش اینه 57 نباشی یا کف هلیکوپتری ...
{-7-}