70504MAHTABSAMI989: داداشم میگه یه بار اومدیم تو جزوه دختره شمارمونو نوشتیم،خودش که ندید هیچ،........آخر ترم هم جزوشو داد به بقیه کپی کردن،هر سه ثانیه یه بار یکی اس میداد سلام ندا جون!!! داداشم{-15-}{-15-} من{-18-}{-33-} دختره{-14-}{-14-} مسئولین دانشگاه{-5-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

داداشم میگه یه بار اومدیم تو جزوه دختره شمارمونو نوشتیم،خودش که ندید هیچ،........آخر ترم هم جزوشو داد به بقیه کپی کردن،هر سه ثانیه یه بار یکی اس میداد سلام ندا جون!!! داداشم{-15-}{-15-} من{-18-}{-33-} دختره{-14-}{-14-} مسئولین دانشگاه{-5-}

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/02/26 - 10:57
نظر
Dragon1993
26/اردیبهشت/1393 - 12:08

{-11-}

javad761
27/اردیبهشت/1393 - 23:09

خوبه حالا شماره نوشت اگر ادرس می داد هر سه ثانیه یکی زنگ خانه را می زد منزل ندا خانم
شما؟
سئول برقم
شما من مسئول گازم
شما لوله بازکنی هستم
شما زرگرم
{-7-}

MAHTABSAMI989
28/اردیبهشت/1393 - 11:09

{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}