70508MAHTABSAMI989: پسرها به ۵ گروه تقسیم میشن گروه اول پسرایی هستند که دخترا رو بدبخت میکنن ! |: گروه دوم پسرایی هستند که اشک دخترا رو در میارن ! |: گروه سوم پسرایی هستند که جوون دخترا روبه لبشون میرسونن! |: گروه چهارم پسرایی هستند که کاری میکنن دخترا روزی 30 بار آرزوی مرگ کنن! |: گروه ۵ پسرایی هستند که به اشتباه فک میکنن جزو هیچکدوم از گروههای بالا نیستن !!! شما بگین تو کدوم گروهین؟؟؟{-7-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

پسرها به ۵ گروه تقسیم میشن گروه اول پسرایی هستند که دخترا رو بدبخت میکنن ! |: گروه دوم پسرایی هستند که اشک دخترا رو در میارن ! |: گروه سوم پسرایی هستند که جوون دخترا روبه لبشون میرسونن! |: گروه چهارم پسرایی هستند که کاری میکنن دخترا روزی 30 بار آرزوی مرگ کنن! |: گروه ۵ پسرایی هستند که به اشتباه فک میکنن جزو هیچکدوم از گروههای بالا نیستن !!! شما بگین تو کدوم گروهین؟؟؟{-7-}

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/02/26 - 11:04
نظر
Dragon1993
26/اردیبهشت/1393 - 11:23

این مال دخترا بود؛عوضش کردی...

MAHTABSAMI989
26/اردیبهشت/1393 - 12:08

نخیرررررررررررررررررر {-26-}{-39-}{-39-}{-39-}

javad761
27/اردیبهشت/1393 - 23:02

گروه ششم پسرهایی هستند که زغال فروشند ولی باز دخمل ها می خوان سیاهشون کنند (خودتی)!
{-7-}

MAHTABSAMI989
28/اردیبهشت/1393 - 11:11

{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}داداشششششششش