70514MAHTABSAMI989: شاعر میگه :"برخیز و مخور غم جهان گذران" همین که پامیشی میگه :"بنشین و دمی به شادمانی گذران" عجب گیری کردیما{-39-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

شاعر میگه :"برخیز و مخور غم جهان گذران" همین که پامیشی میگه :"بنشین و دمی به شادمانی گذران" عجب گیری کردیما{-39-}

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/02/26 - 12:28
نظر
Dragon1993
26/اردیبهشت/1393 - 19:14

{-33-}

javad761
27/اردیبهشت/1393 - 22:53

این شاعر هدفش یک بشین پاشو بوده روش نمی شه بگه یا ان زمان هنوز کشف نشده بود این طوری گفته...
{-7-}

MAHTABSAMI989
28/اردیبهشت/1393 - 11:18

{-33-}{-33-}