72254MAHTABSAMI989: اینو از زبون داداشم شنیدم حالا ینی چی؟؟{-30-} اونو یارِش ... منو یادِش !!! هه نخیر !!! اونو یارِش ... منو رَفیقِ فابِش اینم جوابش!!!!! ینی من تازه میفهمم دوست دختـــــــر داشته!!!!
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

اینو از زبون داداشم شنیدم حالا ینی چی؟؟{-30-} اونو یارِش ... منو یادِش !!! هه نخیر !!! اونو یارِش ... منو رَفیقِ فابِش اینم جوابش!!!!! ینی من تازه میفهمم دوست دختـــــــر داشته!!!!

2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/02/28 - 15:06
نظر
javad761
28/اردیبهشت/1393 - 22:18

نه بابا کلاس رپ گذاشته...
{-7-}

Dragon1993
29/اردیبهشت/1393 - 14:41

{-11-}{-15-}

MAHTABSAMI989
30/اردیبهشت/1393 - 00:16

نمیدونم والا{-14-}