73189MAHTABSAMI989: این باره اوله که تنها هستم توی این فیس یه شمع هم کنارم روشن کردم چه احساسیییییییییییییییییییییی {-5-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

این باره اوله که تنها هستم توی این فیس یه شمع هم کنارم روشن کردم چه احساسیییییییییییییییییییییی{-5-}

3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/02/31 - 20:50
نظر
MAHTABSAMI989
31/اردیبهشت/1393 - 20:51

{-40-}{-40-}{-13-}{-13-}{-15-}{-9-}{-9-}{-40-}{-13-}

javad761
31/اردیبهشت/1393 - 21:29

من ارومی فوتش کردم
{-7-}

MAHTABSAMI989
31/اردیبهشت/1393 - 21:32

تا من رفتم شما اومدین دیگه!!!