88514javad761: به نام خدا با عرض ادب خدمت همه کاربران عزیز{-23-}{-29-}{-35-} بنده تو هفته اینده عازم خارج از کشور هستم و حدود حداقل 30 تا 45 روز نیستم{-24-} در نبود من برای گسترش بهتر این شبکه بومی و مردمی با #مدیران همیار #فیس کرمان همکاری نمایید. سبز و سربلند باشید مدیریت فیس کرمان {-35-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

به نام خدا با عرض ادب خدمت همه کاربران عزیز{-23-}{-29-}{-35-} بنده تو هفته اینده عازم خارج از کشور هستم و حدود حداقل 30 تا 45 روز نیستم{-24-} در نبود من برای گسترش بهتر این شبکه بومی و مردمی باهمیارکرمان همکاری نمایید. سبز و سربلند باشید مدیریت فیس کرمان {-35-}

3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/06/06 - 00:48
نظر
mosiiiiii
9/شهریور/1393 - 21:48

موفق باشید
اون ور اب

tarlan
25/شهریور/1393 - 14:47

منتظرتونیم