اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

یافتن پست: #شبکه

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

2/شهریور/1395 - 02:26
Ilia soleimaniسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
30/مرداد/1395 - 11:34
arzhangسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
29/مرداد/1395 - 09:53
benjamin0341سلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
28/مرداد/1395 - 10:18
benyaminسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
20/مرداد/1395 - 00:03
میثمسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
16/مرداد/1395 - 03:14
محمد محسنسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
10/مرداد/1395 - 07:44
محمدرضا جسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
8/مرداد/1395 - 19:53
بیگانهسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
صفحات: < 8 9 10 11 12 >