اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

یافتن پست: #شبکه

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ
 
13/آذر/1395 - 13:06

@مهدي سلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}


8/آذر/1395 - 22:52
امیررضا اشرفجوسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
7/آذر/1395 - 22:06
nimaسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
7/آذر/1395 - 21:48
امیدسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
29/آبان/1395 - 22:58

@sadra سلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}


24/آبان/1395 - 09:05
محسنسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
9/آبان/1395 - 00:10
sobhanسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
7/آبان/1395 - 04:01

@Farhad سلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}


6/آبان/1395 - 22:00
محمدجوادسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
صفحات: < 6 7 8 9 10 >