116463mohsen123: بچه ها نماز جمعه ندیدمتون کجا نشسته بودین .... . . . . . الکی مثلا که وب فیلترنشه!!!!!!{-7-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

بچه ها نماز جمعه ندیدمتون کجا نشسته بودین .... . . . . . الکی مثلا که وب فیلترنشه!!!!!!{-7-}

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/11/07 - 15:14