35058alirb: اگه اونی که هست و نیست می بود و اونی که نیست و هست نبود حال من اینطوری که هست نبود و اونطوری که نیست می بود … :|
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

اگه اونی که هست و نیست می بود و اونی که نیست و هست نبود حال من اینطوری که هست نبود و اونطوری که نیست می بود …:|

1393/01/08 - 00:29
نظر
javad761
8/فروردین/1393 - 01:00

حالا شما بگو پرتقال فروش کیست؟!!!
{-7-}

alirb
8/فروردین/1393 - 01:06

منم :))

javad761
8/فروردین/1393 - 01:07

{-7-}