69187aliakbar: خوش به حال خدا که "لحظه لحظه" با توست و "من" همیشه درباره "تو" با "او" حرف میزنم !
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

خوش به حال خدا که "لحظه لحظه" با توست و "من" همیشه درباره "تو" با "او" حرف میزنم !

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/02/20 - 22:29
نظر
Dragon1993
20/اردیبهشت/1393 - 23:28

{-72-}