اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

یافتن پست: #فيس

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ
 
28/مهر/1395 - 12:15
مرتضیسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
26/مهر/1395 - 03:59
ابوذرسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
22/مهر/1395 - 17:57
شهریار علویسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
10/مهر/1395 - 09:26

@علی سلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}


5/مهر/1395 - 12:44
محمدسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
15/شهریور/1395 - 09:28
pouryaسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
6/شهریور/1395 - 19:02
مهران نوستالوژیسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
6/شهریور/1395 - 12:07

@صالح سلطاني سلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}

صفحات: < 7 8 9 10 11 >