اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

یافتن پست: #فيس

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ
 
7/مرداد/1395 - 09:20
afsaneسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
3/مرداد/1395 - 20:54
tastokسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
1/مرداد/1395 - 16:41
رهاسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
27/تیر/1395 - 19:30
امیدسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
27/تیر/1395 - 11:17
amirسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
16/تیر/1395 - 23:55
مبینسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
10/تیر/1395 - 14:37
مهدیسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}

صفحات: < 9 10 11 12 13 >