اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

یافتن پست: #333399

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

29/شهریور/1394 - 17:4629/شهریور/1394 - 17:45