اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست
lover7345
علي عليزاده
1 دنبال کننده, 1 ارسال
LOVESEACH
LOVE.SEACH_
1 دنبال کننده, 2 ارسال
Leili
Baran Kavir
1 دنبال کننده, 1 ارسال
love68i
امیر
1 دنبال کننده, 1 ارسال
loooove
javad
1 دنبال کننده, 1 ارسال
love_poria
پوریا
19 دنبال کننده, 1 ارسال
laleh_9
لاله
1 دنبال کننده, 0 ارسال