اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

یافتن پست: #فيس

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ
 
6/دی/1396 - 13:02
علیسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
1/دی/1396 - 10:33
محمدسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
24/آذر/1396 - 13:28
علیرضاسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
3/آذر/1396 - 14:00
قلندرسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
3/آذر/1396 - 00:14
rezaسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
2/آذر/1396 - 20:28
محمدسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
18/آبان/1396 - 01:51
حامدسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >